Privacyverklaring

Hip & Happy events is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hip & Happy events                                                                                                                                 Nieuwstraat 44
3771AT  Barneveld
+31639680910
info@hipandhappyevents.nl
kvknummer: 61907251

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
– Bedrijfsnaam / factuurnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Websiteadres

Doelen verwerking persoonsgegevens
Hip & Happy events verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om jou info te verschaffen over onze events en markten
– Om jou een factuur te kunnen sturen voor onze events en markten

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens
Indien je jouw persoonsgegevens niet verstrekt, dan zijn wij niet in staat om jou een factuur te sturen en kun je dus niet deelnemen, samenwerken aan onze events & markten

Geautomatiseerde besluitvorming
Hip & Happy events neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.

Bewaartermijnen
Hip & Happy events bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Overdracht aan derden
Hip & Happy events verstrekt geen info aan derden tenzij anders is overeengekomen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hip & Happy events en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je Persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hipandhappyevents.nl

Hip & Happy events wil je er daarnaast op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging
Hip & Happy events neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om er zeker van te zijn dat er op een verantwoordelijke wijze wordt omgegaan met de beveiliging van jouw persoonsgegevens, ondergaat onze website met regelmaat een veiligheidsscan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hipandhappyevents.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden gewijzigd. Daarom raden wij jou aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen.